Pravidla a podmínky

PŘEHLED

Tato webová stránka je vytvořena společností TheG V celém webu termíny "my", "my" a "náš" odkazují na TheG. Společnost TheG nabízí tuto webovou stránku, včetně všech informací, nástrojů a služeb, které jsou z této stránky k dispozici uživateli, podmíněné přijetím všech zde uvedených podmínek, zásad a upozornění. Návštěním našich stránek a / nebo nákupem něčeho z nás se účastníte naší "Služby" a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami ("Smluvní podmínky", "Podmínky"), včetně těchto dodatečných smluvních podmínek zde uvedené a / nebo dostupné hypertextovým odkazem. Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné na uživatele, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a / nebo přispěvateli obsahu.
Přečtěte si prosím pečlivě tyto Smluvní podmínky před tím, než přistupujete nebo použijete naše webové stránky. Přístup nebo použití jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito smluvními podmínkami. Pokud nesouhlasíte se všemi smluvními podmínkami této smlouvy, nemusíte mít přístup na webové stránky ani používat žádné služby. Pokud se tyto smluvní podmínky považují za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto smluvní podmínky.
Veškeré nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, budou rovněž předmětem smluvních podmínek. Nejnovější verzi smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a / nebo změnami na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku. Vaše další užívání nebo přístup na webové stránky po zveřejnění jakýchkoli změn znamená přijetí těchto změn.
Náš obchod je umístěn na stránkách Shopify Inc. Poskytují nám online platformu elektronického obchodu, která nám umožňuje prodávat naše produkty a služby.

ODDÍL 1 – PODMÍNKY ONLINE OBCHODU

Tím, že souhlasíte s těmito smluvními podmínkami, uvedete, že jste ve svém státě nebo provincii bydliště nejméně ve věku plnoletosti, nebo že jste ve vašem státě nebo provincii trvalého věku a že jste nám dal svůj souhlas umožnit některým vašim malým závislým osobám používat tento web.
Nesmíte používat naše produkty k jakýmkoli nezákonným nebo neoprávněným účelům, ani při používání služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale neomezené, na autorská práva).
Nesmíte odesílat žádné červy ani viry ani žádný kód destruktivní povahy.
Porušení nebo porušení kteréhokoli z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení služeb.

ODDÍL 2 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout službu z jakéhokoli důvodu.
Chápete, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být převeden nezašifrovaný a zahrnuje (a) přenosy přes různé sítě; a (b) změny přizpůsobené technickým požadavkům připojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou vždy při přenosu přes sítě zašifrovány.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část Služby, využívání služby nebo přístup k Službě nebo jakémukoli kontaktu na webové stránce, přes kterou je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu .
Názvy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro usnadnění a nebudou tyto podmínky omezovat nebo jinak ovlivňovat.

ODDÍL 3 – PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní, pokud informace dostupné na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro všeobecné informace a neměl by se spoléhat na to, nebo by se měl používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání na materiál na těchto stránkách je na vlastní nebezpečí.
Tyto stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace, nutně, nejsou aktuální a jsou k dispozici pouze pro vaši referenci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravovat obsah tohoto webu, ale nemáme povinnost aktualizovat žádné informace na našich stránkách. Souhlasíte, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 - ÚPRAVY SLUŽBY A CENY

Ceny našich produktů mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo přerušit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez upozornění kdykoliv.
Na změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby nebudeme zodpovědní vůči vám ani žádné třetí straně.

ODDÍL 5 – PRODUKTY NEBO SLUŽBY (POKUD JE TO VHODNÉ)

Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně online prostřednictvím webové stránky. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze v souladu s našimi zásadami pro vrácení. Vynaložili jsme maximální úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich výrobků, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení vašeho počítače na displeji jakékoli barvy bude přesné. Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografický region nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo cen produktů mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny na základě vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli přerušit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka pro jakýkoli produkt nebo službu na tomto webu je neplatná, pokud je zakázáno. Nezaručujeme, že kvalita produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů, které jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání nebo že chyby ve službě budou opraveny. Některé produkty mohou zaznamenat situaci, kdy je objednávka delší než objednávka. To je způsobeno tím, že v současné době zpracováváme velké množství objednávek. Důvodem je také fakt, že klademe důraz především na kvalitu a každý produkt je upřímně vyroben ručně a může nastávat situace, kdy je objednávka zpožděna o 1-2 dny. Děkujeme za pochopení.

ODDÍL 6 – PŘESNOST ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou nám uveďte. Můžeme dle vlastního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, na domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat zakázky umístěné nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a / nebo příkazy, které používají stejnou fakturační nebo dodací adresu. V případě, že objednávku změníme nebo ji zrušíme, můžeme vás pokusit o upozornění kontaktováním e-mailu nebo fakturační adresy / telefonního čísla poskytnutého v době, kdy byla objednávka doručena. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho názoru zdají být umístěny prodejci, prodejci nebo distributory. Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy uskutečněné v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že budete okamžitě aktualizovat svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy, čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a podle potřeby vás kontaktovat.

ODDÍL 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE

Mohli bychom vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nemáme kontrolu ani kontrolu, ani vstupy. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojům "jak je" a "jak jsou k dispozici" bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli souhlasu. Nebudeme mít žádnou odpovědnost, která by vznikla v souvislosti s používáním volitelných nástrojů třetích stran.
Jakékoli používání opčních nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vlastní nebezpečí a diskrétnost a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, na kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem třetích stran.
Můžeme také v budoucnosti nabízet nové služby nebo funkce prostřednictvím webové stránky (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Takové nové funkce a / nebo služby budou rovněž podléhat těmto smluvním podmínkám.

ODDÍL 8 – ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály od třetích stran.
Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás směřují k webovým stránkám třetích stran, které s námi nejsou. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a my nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za jiné materiály, produkty ani služby třetích stran.
Nemáme žádnou odpovědnost za škody nebo škody spojené s nákupem nebo použitím zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí uskutečněných v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Přečtěte si pozorně zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že je porozumíte dříve, než se zapojíte do jakékoli transakce. Reklamace, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

ODDÍL 9 – PŘIPOMÍNKY UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A JINÉ PŘÍSPĚVKY

Pokud nám na základě žádosti pošlete určité konkrétní podání (např. Záznamy o soutěži) nebo bez žádosti od nás, pošlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, emailem, poštou nebo jinak (souhrnně "komentáře") souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravit, kopírovat, publikovat, distribuovat, přeložit a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli připomínky, které nám předáte. Jsme a nemáme povinnost (1) zachovávat důvěrné připomínky; (2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) odpovědět na jakékoli připomínky.
Můžeme mít, ale nemají žádnou povinnost sledovat, upravovat ani odstraňovat obsah, který určujeme podle vlastního uvážení, jsou nezákonné, urážlivé, ohrožující, ohavné, hanlivé, pornografické, obscénní nebo jinak nežádoucí nebo porušují duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto Smluvní podmínky .
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádné právo třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních nebo majetkových práv. Dále souhlasíte s tím, že Vaše připomínky neobsahují hanlivé nebo jinak nezákonné, zneužívající nebo obscénní materiály nebo neobsahují žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakéhokoli souvisejícího webu. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někým jiným než sami, nebo jiným způsobem zavádět nás nebo třetí strany, pokud jde o původ všech připomínek. Jste výhradně zodpovědní za jakékoli připomínky a přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za žádné komentáře, které jste zaslali vy nebo jakákoli třetí strana.

ODDÍL 10 – OSOBNÍ INFORMACE

Vaše podání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li zobrazit naše zásady ochrany osobních údajů. Od 25.5.2018 platí příslušné zákony č. 18/2018 Z. z .: Zákon o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů. Pro úplný text zákona klikněte ZDE .

ODDÍL 11 – CHYBY, NEPŘESNOSTI A VYPADÁNÍ

Občas mohou na naší stránce nebo ve službě existovat informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagací, nabídek, poplatků za přepravu produktů, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a měnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu nepředvídatelné kdykoli bez předchozího upozornění (včetně po odeslání objednávky) .
Nebudeme povinni aktualizovat, měnit nebo upřesňovat informace v rámci služby nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách, včetně informací o cenách, s výjimkou požadavků zákona. Ve službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu by nemělo být stanoveno žádné datum aktualizace nebo obnovení, které by naznačovalo, že všechny informace ve službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu byly upraveny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě jiných zákazů uvedených v Podmínkách poskytování služeb je zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; b) požadovat od ostatních, aby vykonávali nebo účastnili se jakýchkoli protiprávních činů; (c) porušovat mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví třetích osob; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) předložit falešné nebo zavádějící informace; (g) nahrát nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz služby nebo jakéhokoli souvisejícího webu, jiných webových stránek nebo internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní informace jiných osob; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl nebo škrábání; j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo internet. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše užívání služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení jakéhokoli zakázaného použití.

ODDÍL 13 - ODMÍTNUTÍ ZÁRUK, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, nereprezentujeme ani zaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které mohou být získány z používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že z času na čas můžeme službu kdykoli zrušit na dobu neurčitou nebo kdykoli zrušit službu bez předchozího upozornění.
Výslovně souhlasíte s tím, že vaše užívání nebo nemožnost použití služby je na vaše jediné riziko. Služba a veškeré produkty a služby, které vám byly poskytnuty prostřednictvím služby, jsou (s výjimkou výslovně uvedenými) poskytnuty "tak jak je" a "dostupné" pro vaše použití, bez zastoupení, záruky nebo podmínek jakéhokoli druhu, implicitní, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, vlastnictví a neporušení.
V žádném případě nebudou naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, partneři, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licence odpovědní za jakoukoli újmu, ztrátu, nárok nebo jakoukoli přímou, nepřímou, náhodnou, nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně ztráty zisků, ztráty příjmů, ztracených úspor, ztráty dat, nákladů na náhradu nebo jakékoliv podobné škody, ať už se zakládají na smlouvě, občanskoprávní deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, vaší službou nebo jakýmikoliv službami, které jste získali za použití této služby, nebo pro jakýkoli jiný nárok související jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakýmkoli produktem, včetně případných chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakákoli ztráta nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku užívání služby nebo jakéhokoli obsahu (produktu), který je vyslán, přenášen nebo jiným zpřístupněn prostřednictvím služby, a to i v případě, že je o tom informován. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v těchto státech nebo jurisdikcích je naše odpovědnost omezena v maximální možné míře povolené zákonem.

ODDÍL 14 – ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že společnost TheG a náš mateřský partner, dceřiné společnosti, partneři, partneři, důstojníci, ředitelé, agenti, dodavatelé, poskytovatelé licencí, poskytovatelé služeb, subdodavatelé, dodavatelé, stáže a zaměstnanci neškodí přiměřené poplatky za právní zastoupení prováděné jakoukoli třetí stranou způsobené nebo vyplývající z vašeho porušení těchto smluvních podmínek nebo dokumentů, které obsahují odkazem, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetích stran.

ODDÍL 15 – ODDĚLITELNOST

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto smluvních podmínek je považováno za protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, je toto ustanovení naprosto vymahatelné v nejvyšším rozsahu povoleném platným právem a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek Služby, toto určení nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 - UKONČENÍ SMLOUVY

Povinnosti a závazky stran, které vznikly před datem ukončení, přežijí ukončení této smlouvy pro všechny účely. Tyto smluvní podmínky jsou účinné, dokud nebudou vypovězeny vy nebo nás. Tyto Smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit tím, že nás oznámíte, že již nechcete využívat naše služby nebo přestanete používat naše stránky. Pokud se nám podle našeho názoru nezdaří, nebo se domníváme, že jste se nezdařil, dodržet jakýkoli termín nebo ustanovení těchto Smluvních podmínek, můžeme také tuto smlouvu kdykoli vypovědět bez výpovědi a zůstanete odpovědní za všechny splatné částky a včetně data ukončení; a / nebo podle toho vám může odepřít přístup k našim službám (nebo k jakékoli jejich části).

ODDÍL 17 – VŠEOBECNÁ SMLOUVA

Nesplnění nebo uplatnění jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Smluvních podmínek nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení.
Tyto smluvní podmínky a veškeré zásady nebo pravidla provozu, které jsme zveřejnili na tomto webu nebo ve vztahu k Službě, představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby a nahrazuje předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy , ať už ústně nebo písemně, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoli výhradně, předchozích verzí Smluvních podmínek).
Jakékoli nejednoznačnosti při interpretaci těchto Smluvních podmínek nebudou vykládány vůči navrhovateli.

ODDÍL 18 – PRÁVNÍ PŘEDPISY

Tyto smluvní podmínky a veškeré samostatné smlouvy, kterými poskytujeme služby, se řídí a vykládají v souladu se zákony Slovenska. V případě soudního sporu bude vyzván slovenský obchodní soud. Nicméně, v TheG jsme vždy otevřený k nalezení smírného řešení před jakýmkoli soudním opatřením.

ODDÍL 19 – ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Nejnovější verzi smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.
Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat naše webové stránky o změnách. Vaše pokračování v používání nebo přístupu na naši webovou stránku nebo službu po zveřejnění změn těchto smluvních podmínek představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 20 - PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Platební možnosti, které lze zaplatit, jsou: Spolupracujeme s partnerskou společností STRIPE se sídlem San Francisco (USA), která nám zajišťuje platební bránu na kreditní karty a to: VISA, MAESTRO, MASTERCARD, APPLEPAY, AMERICAN EXPRESS. Další možností platby je prostřednictvím společnosti PayPal Inc. (mateřská společnost společnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.) se sídlem v Kalifornii v USA. Také je možné objednat zboží na doručení a převod na náš bankovní účet, což je konkrétnější při výběru této možnosti platby. Na doručení používame pouze GLS General Logistic System s.r.o. se sídlem ve Butči na Slovensku.

ODDÍL 21 - REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

Všechny nároky musí být uplatněny do 14 dnů od obdržení zásilky. Zboží musí být vráceno v původním obalu. Reklamaci dostáváme bez dalších žádostí a formulářů. Při uplatnění reklamace během vánočních svátků nabízíme výměnu ve formě dárkového poukazu na částku objednávky po dobu 14 dnů od doručení. Tento typ reklamace platí pouze při objednávání během vánočních svátků.

ODDÍL 22 – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel má právo (s výjimkou některých výjimek) odstoupit od smlouvy do 14 dnů od přijetí zboží objednaného prostřednictvím internetu. Spotřebitel musí být o tom informován předem, včetně vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy. Formulář vzorku si můžete stáhnout ZDE .

Zákon č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené prodávajícím na dálku nebo mimo obchodní prostory ao změně a doplnění některých zákonů:

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (do 14 dnů), pokud podléhá:
C.) Prodej zboží uskutečněný v souladu se specifickými požadavky spotřebitele, vyrobeného zboží nebo zboží speciálně určeného pro jednoho spotřebitele


ODDÍL 23 – KONTAKTNÍ INFORMACE A ZPĚTNÁ ADRESA

THEG CLOTHING - MATEJ JURIKA
Oravská 49, 94901 Nitra
Slovensko,SVK
Odpovědná osoba: Matej Jurika
Telefonní číslo: 421908084211
IČO: 48137723
DPH: 1049407040
Neplaťte DPH.

Otázky týkající se podmínek služby nám zasílejte na adresu: customersupport@thegclothing.com